М.Т.КЕШЕ - ЗА СЪЗНАНИЕТО

Go down

М.Т.КЕШЕ - ЗА СЪЗНАНИЕТО

Писане  ALCYONE on Пет Ное 23, 2012 4:02 am
ПРЕДИСЛОВИЕПреди да пусна тази статия, смятам, че е необходимо да направя някой предварителни разяснения. Това се налага поради големият брой коментари, които читателите пишат върху статиите за Кеше. В голямата си част тези коментари са необмислени, повърхностни, без задълбочена мисъл. Това са смешни коментари, изглежда дори, че са писани от деца, въпреки, че зад тях се крият възрастни хора, с положение в обществото, хора, които могат да покажат дори дипломи за добро образование. Но такива хора дори не си правят труда да погледнат кой е оригиналният източник на статията. Те направо изсипват тук поредица от повърхностни писания с доста голям емоционален заряд и толкова.

От всичко това, аз стигам до извода, че голяма част от хората имат погрешна информация относно Фондация Кеше. Тази погрешна информация ги кара да имат неправилни очаквания, които неизбежно водят до разочарования и недоволство.

Защо обръщаме толкова внимание на Кеше в този блог?
За да разсеем именно тези фалшиви представи в хората. Понеже единствената автентична информация е на английски език, а много българите не владеят този език, затова на практика не знаещите английски, имат частична информираност бегла представа какво е действителното положение. От друга страна малкото информация, която е преведена на български, е много едностранчива. Основно е наблегнато на безплатната енергия и генераторите за всеки дом. И понеже това е най-болното място сега за българите, те искат колкото може по-скоро да се сдобият с тази безплатна енергия. Факта, че това не става точно сега, опъва нервите на хората и ги кара да изказват недоволни изблици от гняв към цялата тази история свързана с Кеше.

Ние, в този блог, се опиваме да разсеем всички тези заблуди и погрешни представи, но искам да ви кажа нещо, което е от голямо значение сега. Във форума на фондацията, М.Т.Кеше е дал много отговори на важни въпроси. Но за да стигне това до вас, то трябва да е на български език, а изказванията на Кеше са изключително трудни за превод. Те приличат повече на компактни пакети информация, която е дадена в много дълги и сложни изречения. За да се преведат и направят достъпни на български език се изисква много труд от наша страна.

Сега със статията, която ще публикувам по-долу, ще дам възможност на хората сами да си отговорят на някои въпроси. За кого работи Кеше? Какви са му намеренията относно Новият световен ред? Към какво в същност се стреми? Защо не можем да използваме веднага неговите технологии? Какво ще е бъдещето на човечеството? Нека да дадем възможност с тази статия самият М.Т.Кеше да ви отговори.

Четете внимателно и ако можете не включвайте емоциите си, те са лош съветник.
Грешно е да виждате зад Фондация Кеше само и единствено технологии, които ще ви направят живота по-лесен. Това не е така. Как може някой от вън да ви оправи живота, ако вие останете със старите си разбирания?.... Нали, ако някой човек по външен път, ви помогне за едно нещо, тогава е твърде възможно ваши грешни разбирания от по-рано, да ви накарат да направите някоя друга грешка в живота си и по този начин, отново да страдате.Не възлагайте надежди на външни източници и технологии, те са като патериците, които помагат докато сте болни. Стремежа ви е по-добре да се изрази в желанието, един ден сами да вървите, без външна подкрепа.

В тази статия Кеше много точно и ясно е разясняно, кой е ключът към доброто положение и защо. Със сърцето, но не и с ума си направете опит да разберете смисъла, който е вложен в думите:

“ Блажени онези души, които разбират мислите, а не само това, което е написано с думите”.

От преводача на статиятаСъзнание


В отговор на вашите въпроси.

Цитат:

"Дали осъзнаването и съзнанието играят роля в Сътворението? И ако е така, това ли е сферата, от която всичко възниква в създаването ?”

М.Т.Кеше:


Знам, че обещах да отговоря, но ще го направя на кратко, защото сега е около 3 часа през нощта, а моят ден е преминал без почивка и с много труд. Няма да имам време да се задълбочавам в темата и да отговоря на многото въпроси към мен в този форум и в електронната поща.

С течение на времето ще се опитам да дам възможно най-много отговори, защото са зададени много и важни въпроси. За да отговоря дори и частично, е нужно време. Тъй като ние сме тук не само, за да преподаваме на хората физиката на новите методи за пътуване в космоса, но и в същото време да научим човека на определено правилно отношение и поведение, така ,че той да може да влезе в новата универсална общност.

Нали човек никога не би отишъл на сватба в костюм на клоун, освен ако не знае, че има специални костюми и начини на поведение за такива случаи.

Сега ние се опитваме да се научим и да дадем възможност на човека, за да може той да направи следващата си стъпка. Да влезе в истинския свят на творчеството, вместо да остане в настоящият си изолиран земен дом, подобно на първобитни племена.

Моята книга, наречена "Душата", която трябва да е деветата ми публикувана книга практически ще бъде последната книга.Някои мои съветници искат тя да бъде публикувана сега , като следваща, под № 4. Защото, когато един път разберем напълно същността на творението, след това човека ще може да се разбере реално как функционира взаимодействието между всички същества във Вселената и какви са връзките им един към друг.

В тази книга, която все още е недовършена, аз ще обясня всичко разбираемо и научно. Защото съзнанието е ключът за функционирането на физическият свят.
Физическата форма на едно същество не е от значение-дали това ще е човек или друг субект, вземащ решения за себе си и за своето взаимодействие с другите същества на Вселената.

Съзнанието не е изключително и уникално само за населението на планетата Земя. Съзнанието е крайъгълният камък за дейността и взаимодействието на всички интелекти във вселената.
Съзнанието представлява интерактивният резултат от решенията, взети от полетата, а не от материята. С течение на времето човекът ще разбере, че съзнанието няма интензивността на поле, като първоначално поле, преходно поле и поле на материя. Съзнанието е еднакъв критерий и една и съща категория за всички същности във Вселената. Съзнанието представлява централната контролна зала на физическата реалност или това, което ние наричаме осезаемо съществуване, а така също и това, което наричаме нематериалното съществуване.Ако сравним физическият свят със Слънцето, тогава душата представлява светлината, която Слънцето излъчва безусловно. Светлината идва, когато различни полета си взаимодействат едно с друго, а също и други субекти, които притежават магнитни и гравитационни полета.След това, в резултат от взаимодействието на тези сложни полета, идва създаването на светлина, или разбиране за съществуването на друго съзнание. В резултат на това взаимодействие, наблюдението на светлината се превръща в осъзнаване за физическото съществуване на оригиналните същности.Това осъзнаване показва по какъв начин тези същности ще могат да си взаимодействат и какъв може да бъде крайният резултат от това.

Тогава, след като веднъж бъде видяна светлината от взаимодействието на полетата, в този момент човек може да осъзнае есенцията на една същност, без присъствието на нейната физическа форма..

Пример за това е взаимодействието на Magravs на Слънцето и Magravs на Земята. Взаимодействието на четирите полета води до създаването на дневната светлина и в този случай, човекът от своята точка на наблюдение осъзнава съществуването на Земята и Слънцето и взаимодействие им. Тогава човекът осъзнава и физическото съществуване на двата източника.

От друга страна, ако всички полета на Земята и Слънцето се движат в различни посоки и никога не си взаимодействат, тогава човекът въпреки, че получава достъп до полетата на двата обекта по отделно, не би забелязал съществуването на двете космически тела и тяхната позиция в този район на Вселената. Само там, където човекът може да види взаимодействието на две полета в рамките на своето съществуване, той е наясно с позицията на тези две единици във Вселената.

В този момент от времето човекът, поради своите материалистически убеждения, вижда всичко през очите на физическото, което е един мираж, направил го сляп за истината на създаването и същността на сътворението. "О, човече на съществуването, затвори очите си за твоят физически аспект, за да видиш реалността на съществуването във всички сфери на Вселената."

В интерес на истината човекът е материя, която съзнанието превръща в възприемането на понятието “Аз Съм”.

Това е причината, поради която всички пророци от миналото, се свързват и комуникират чрез понятията за огън или светлина, в съответствие с интелекта на техните последователи и разбиранията на епохата..

Тъй като светлината възниква от взаимодействието на полето на душата със същността на полето на Твореца, в това взаимодействие, посредством светлината, породена в душата на пророка и се разкрива и показва, какво ще е бъдещето.

Човек не вижда създателя, но той притежава полета, които могат да си взаимодействат полетата на създателя и това води до просветление и виждане на светлината на сътворението.

Така че, когато ние сме наясно с нашите мисли, без да имаме връзка с желанията на нашата физическа част, тогава ще осъзнаем реално, че съзнанието е началото и то контролира физическото тяло.

От друга страна, нашето собствено съзнание може да взаимодейства с универсалните същности, без да използва нашият физическият аспект. Контакт по нематериален начин е правилната линия на взаимодействието на душата с другите същества от Вселената. За това не е необходимо да бъде използван физическият аспект, защото той може да застраши процеса на верният и правилният път към останалите същества във Вселената.
С течение на времето човекът ще стигне до разбирането, че съзнанието е правилното средство за комуникация с всички същности, които могат да вземат решения във вселената. От там нататък човекът ще се научи как да коригира работата и поведението на тялото си, защото съзнанието засяга физическата форма повече от всички други области в тялото. Но човека все още не може да осъзнае до колко собствената му съдба се решава от полетата на неговото съзнание, които са равни по сила на всички негови физически полета, взети заедно.

Сега, ако човек може да разбере всичко това, той ще разбере начините, по които греши и никога няма да направи зло на себе си или на другите.

В действителност, работата на пророците от миналото е била да учат човека от началото на съществуването му до неговата интелектуална зрялост. На първо място е трябвало да разяснят на хората всичко за тяхната душа и съзнание, а след това за физическото поведение на хората и отношенията им един към друг.

Ще дам пример, за дa покажа какво означават думите "Не кради", в реалното изражение на взаимодействието между полетата във вселената?

Това означава, че след някой отнеме от полета на другите, независимо от различните Magravs сили, след това някои от неговите собствени полета ще достигнат до една различна сила без тя реално да им е дадена, поради хода на движението си във Вселената. Като следствие от това ново неправилно напрежение в полето, придобито от този, който го е откраднал, неговите собствени полета ще променят силата, с която привличат или отблъскват други области по неговият път в движението му във вселената. Понеже полетата, които използва крадецът, не са негови, пътя на движението му- също няма да е негов и затова той няма да има желаната и правилна съдба.

За това човекът трябва да разбере реалността за поведението си и да е наясно до какво ще доведе дадено негово действие. Знанието за това как да върви по правилният път и какво да направи, за да стигне до крайната цел, се превръща в съзнание на човека.

Когато ние влезем в универсалната общност, нашите мисли, знания и това, което ги контролира - "съзнанието", ще бъдат като отворена книга за всички във Вселената. Защото физичното няма да е видимо, но ще бъде видимо взаимодействието между вътрешните полета на мозъка и полетата, които мозъка излъчва в отговор на това, което би искал да постигне. Другите същества от Вселената или ще позволяват на хората свободен достъп до своите полета, за да може човечеството да продължи да върви в правилният за него път, или ще оттеглят своите полета от пътя на хората, за да не се намесват в линията на движението на човека, и по този начин човечеството ще достигне до края на своята окончателна и правилна дестинация.

Когато човекът започне да взаимодейства със своето универсално семейството в близко бъдеще в откритите участъци на Вселената, той ще бъде оценяван и съден само по неговите мисловни полета, а не по неговото физическо поведение.

Материалното се нуждае от присъствие и представяне, но съзнанието не се нуждае от физическото, за да присъства във всички области на сътворението във Вселената.

Това означава, че мислите на човека в основата си представляват Magravs поле, което се излъчва и на свой ред се превръща в отражение на тези полета без никаква осезаема част. Съзнанието е част от общуването в живота на всички същества, които могат да получават и да изпращат своя линия на мисълта в отговор на поведението и на мислите на другите.

Човекът, който може да разбере как функционира съзнанието, той е влязъл в царството на твореца.

Има хора, които твърдят, че са достигнали този етап чрез медитация, а има и такива, които са достигнали това ниво на разбиране и поведение, без да го осъзнават.Това е станало чрез естествено правилното им поведение в техният живот, а не от страх от наказание, както в миналото хората са били заплашвани от пророците.

Наказанието е системата за контрол на физическият аспект, докато съзнанието е действие без наказание. Наказанието е за физическия човек, докато знанието и съзнание са атрибут на душата.За това от момента, в който ние сме отворили вратите си към тази Вселена и отвъд човечеството, от този момент нататък, ние ще учим човека, че не съществува наказание във Вселената. От тук нататък пръчката за контрол и наказания се отстранява като метод за обучение на човека.

От този момент нататък човек ще разбере, че неговото поведение и съзнание са средствата за собственият му контрол върху себе си. Причината е тази, че човечеството е узряло достатъчно, за да може от сега нататък да използва собствената си информираност и съзнание. Няма да има нужда от учители, както в миналото и техният метод за контрол на учебния процес върху физическото тяло със заплахи. Метода, при който човек е бил наказван по един или друг начин, ако прави това или онова.

Във Вселената няма войни и алчност. Там има един ясен път към свобода извън оковите на осезаемото.

Тези, които разбират функционирането на съзнанието ги чака един прекрасен свят, който е отворен за всички хора като подарък на свободата за използване на пространството. Тези, които не разбират това, ще преживеят трудни моменти, докато си дадат сметка, че знанието и съзнанието, както и взаимодействие им с другите съзнания, определят хода на съществуването си във Вселената.Това ще бъде пътя на човека.Той ще намери правилния баланс и пътя към всички сфери на сътворението според истинското учение на Създателя.

“ Блажени онези души, които разбират мислите, а не само това, което е написано.”

превод: ALCYONE

ИЗТОЧНИКALCYONE
Moderador
Moderador

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 07.10.2012
Localización : Palma de Mallorca

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите