BULGARIAN OTHER DESIGN TECHNOLOGY M.KESHE -ALUMINIUM AND GLASS LABORATORY REACTOR SYSTEM ДРУГ БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА М.КЕШЕ – АЛУМИНИЕВ РЕАКТОР И СТЪКЛЕНА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА

Go down

BULGARIAN OTHER DESIGN TECHNOLOGY M.KESHE -ALUMINIUM AND GLASS LABORATORY REACTOR SYSTEM ДРУГ БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА М.КЕШЕ – АЛУМИНИЕВ РЕАКТОР И СТЪКЛЕНА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА

Писане  ALCYONE on Чет Фев 07, 2013 12:33 am

М.Т.KESHE:Original and fantastic.I wounder how it will wok?

М.Т.КЕШЕ:Оригинално и фантастично.Чудя се как ще работи?


DRAFT Dimitar STAMATOV

ПРОЕКТ НА ИНЖ.ДИМИТЪР СТАМАТОВ

To provide experiments for gas ionization without scintillating materials, as well as visual observation, we are in way to build a glass laboratory system.

За да можем да наблюдаваме експериментите на йонизация на газовете без да ни пречат проблясъците на материалите, ние намерихме начин да изградим стъклена лабораторна система
For a real reactor design we chose aluminum body

За истински дизайн на реактора ние избрахме алуминиев корпус:
Still waiting for turbo pump and gases.
Все още чакаме турбопомпата и газовете.


Източник

ALCYONE
Moderador
Moderador

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 07.10.2012
Localización : Palma de Mallorca

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/

Върнете се в началото Go down

М.Т.KESHE:Original and fantastic.I wounder how it will wok?

Писане  ALCYONE on Съб Фев 09, 2013 6:13 am

М.Т.КЕШЕ:Оригинално и фантастично.Чудя се как ще работи?

Response to Dimitar Stamatov

Thank you Mr Keshe for this question
As well as I understood the positioning principle in the Keshe theory, we need the next essential conditions:
1. fast moving magnetic fields laying in planes together with the axe of the rotation;
2. vortex circulating plasma, creating this way a large surrounding magnet.

Number two we can realize by propeller rotating (magnet bars can do this too). Another way is to use well known Faraday motor effect. For this we need a radial plasma moving particles and axial magnetic field(s), could be not rotating. For radial plasma moving charges we design a new type hollow cathode-magnet ensemble (drawings are not finished yet).

Number one will dilute the electron-protons forces in the atom, by doing the electron orbital highly elliptical and this way to facilitate the ionization. A scintillating mean need to start the process. Excluding the radioactive materials, it can be some sparks in the Caroline core volume, or gas discharge, or arc mercury lamp light, or flash lamp light having in the spectrum 1,6eV photons.

The glass laboratory system allows all this. Doing experiments in it we will chose the simplest one for the metal variant.

Pictures show power flash lamps (in the middle - 2500J “U” type, good for vacuum applications) and an arc mercury lamp.


Отговор на Димитър Стаматов:

Благодаря ви, г-н Keшe за този въпрос Както разбрах от принципа на позициониране в Keшe теорията, ние се нуждаем следващите основни условия:

бързо движещи се магнитни полета в равнини, които се въртят около една фиксирана точка.
вихър циркулираща плазма, която действа като голям магнит наоколо.

Второто можем да реализираме посредством ротациата на перка (магнитните барове могат да го направят). Другия начин е да се използва добре познатия ефект на двигателя на Фарадей. За целта имаме нужда от радиална плазма, движещи се частици и аксиално магнитно поле, което не е задължително да се върти. За да постигнем радиални плазмените движещи се заряди, можем да създадем нов тип кух катод посредством магнитна конфигурация (чертежите все още не са завършени).

Казаното в точка едно служи, за да се постигне ефект на разреждане на електронно- протонните сили в атома и така да се постигне силно елиптична електронна орбита. По този начин може да се улесни йонизацията. Проблясванията означават, че процеса се стартира. Като изключим радиоактивните материали, възможно е да се наблюдават искри в ядрото на Каролин.Възможно е да има искри от газоразряди или дъга и светкавица в живачната лампа в рамките на честотните 1,6 EV фотони. Системата от стъкло позволява да се види всичко това.Като правите опити с тази стъклена лаборатория, ще изберете най-простата схема на работа при металния вариант. На снимки са показани мощна светкавична лампа (в средата - 2500J "U" тип, за вакуумни приложения) и живачна дъгова лампа .

ALCYONE
Moderador
Moderador

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 07.10.2012
Localización : Palma de Mallorca

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите