ИТАЛИАНСКИТЕ УЧЕНИ ДАВАТ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРОСТРАНСТВЕН РЕАКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА М.Т. КЕШЕ

Go down

ИТАЛИАНСКИТЕ УЧЕНИ ДАВАТ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРОСТРАНСТВЕН РЕАКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА М.Т. КЕШЕ

Писане  ALCYONE on Пет Яну 11, 2013 9:41 am


След конференцията в Италия, М.Кеше формира работна група, с желанието да направят практически експерименти. Липсата на координация се появи нормално, защото тя се осъществяваше през интернет, поради физическата дистанция между участващите, както на различните компоненти. Затова бяха необходими физически среща на 22.12.2012, 29.12.2012 и 05.01.2013. Първите коментари и първите заключения бяха направени въз основа на патент номер 117 на Кеше.Ние отчетохме, че този дълъг патент е съставен от технически подробни описателни секции от информация за материята на галактиките и света. Концепциите са еднакви, повторени много пъти, понякога само със сходни думи така, че много различни експерименти бяха преплетени заедно, заради една точно определена цел. Данните, характеризиращи целта са доста често недефинирани и противоречиви. В приложенията, написани направо от г-н Кеше, ние намерихме някои странни заключения на автора, освен тези, които биха били нормални. Ние имахме интуитивното схващане, че този експеримент трябва да бъде един вид творческо докосване до идеите на фондацията Кеше по темата. И, че този експеримент трябва да има не само научна, но и духовна основа, а така също и да бъде пример за свободно творчество.

Например, ние попитахме г-н Кеше защо не ни дава чертежите и приложенията със строителните специфични квалификации. Отговора беше нещо от сорта на: "Няма да ви я дам, защото тази информация винаги е била и постоянно съществува във всички точки и части на вселената."...По дяволите!..Ние попитахме за съдържанието на тези допълнителни помощни чертежи и упътвания и единственото обяснение, което той беше в състояние да ни даде беше, че всеки експеримент трябва да бъде манифестация на Вашето Лично Творчество.

Още повече, че за учените и техниците изглеждат невероятно, че това, което е се пресъздава, когато се реализира на технологията на Кеше практически, това пресъздаване има странна и почти директна връзка със Създателя, нещо подобно на една роднинска връзка или подобно копиране процесите на мировия процес на Съзиданието.
Ясно стана, че тези сблъсъци с нашите научни вярвания и познания в групата, създадоха много големи и конфузни недоразумения. Думите на Кеше, трябваше да бъдат добре анализирани и проучени, и ако ние искахме да направим по-късно нещо в нашите експерименти, то това не трябваше да изглежда за някои твърде странно! В тази връзка, ние решихме да започнем от нулата, от нищото. Ние не се опитвахме да възпроизведем това, което е написано в патента, защото вие трябва да разберете, че патента се отнася за нещо друго. Но ние се опитахме да наблюдаваме поведението на различните газове, съставени от прости компоненти, като например — само водород или водород и хелий.Ние нямаме голямо финансиране, нито специализирано оборудване, но ние се опитахме да направим всичко с това, което имаме. Например, ние имаме помпа, която достига до 1/100 Тогг , използвана времето за провеждане на ядрени експерименти студен синтез. Дори ни е не знаем дали това е турбо молекулярна помпа. Ние се опитахме да го постигнем, но ни бяха необходими дълго време, връзки, умения и също — пари.В групата са физици, инженери, техници, а също имаме и чудесни фотографи, които да заснемат нашите опити. Аз съм само секретар и преводач. Теоретичната база на групата беше върху това, което им е известно за плазмата и групата фокусира своето внимание най-вече върху налягането на газовете, върху вакуума, т.е. върху отрицателното налягане. Фактите показаха, че плазмата не може да бъде лесно създадена в условия на вакуум по-висок 1/100 Тогг. Както и да е, no има някои практически приложения, според които плазмата се създава при обстоятелствата, създадени в околната среда и при нормално налягане, което представлява в действителност типично плазмено заваряване. Ние веднага попитахме г-н Кеше какво трябва бъде идеалното налягане. Ние очаквахме отговор, който да съдържа това, което е написано в патентите, където се казва, че то трябва да е от порядъка на 1/10000000 Тогг и в някои случаи - 1/100000000 Тогг.Тези параметри повече или по-малко, би трябвало да са границите на налягането, в което са намира плазмата. Но отговора на г-н Кеше беше горе-долу такъв: " Налягането няма никакво значение".Този отговор ни остави объркани.В момента, в който очаквахме молекулярната помпа, ние решихме да направим малки кухини. За да компенсираме неудобството, възникнало от липсата нейната работа, след това решихме да увеличим напрежението, за да постигнем йонизация. Ние бързо разбрахме, че трябва да видим какво става вътре в реактора.Разгледахме някои снимки, дадени ни от г-н Кеше, в които един реактор, който е с формата на камбана, има две дупки отстрани, през които обикновено може да се наблюдава вътрешността му.
Беше ни дадена възможност, без почти никакви творчески ограничения.Подбутнати от патента и от материалите, ние решихме да сложим за основа на реактора прозрачен плексиглас с дебелина 1см .Тук, отново имаше дълга дискусия и причините за нея и бяха повече поради страха на специалистите, че ултравиолетовата светлина, излъчвана от йонизирания водород няма да може да задържи интензитета си и може да се разпръсне, като по този начин изгубвайки го, няма да се получи светене на хелия и на другите газове. После, възможното беше, и го очаквахме, материала от плексиглас напълно да рефлектира лъчите навътре. Имахме и друго съображение, а именно това, че вида на излъчванията е потенциално опасен. Ние знаехме, че водорода достига до екстремални стойности на светлинно излъчване не можехме да бъдем сигурни как точно щяха да взаимодействат помежду си газовете като хелий и неон. Така, че за да избегнем разочарованието, ние решихме да сложим камера и да гледаме през прожектора на екрана. За всеки случай, ние приготвихме два гайгерови брояча. Ако бихме имали дори само някакво съмнение за опасност, тогава щяхме да сложим екраните от типа, предложен от г-н Ighina, който е единственият екраниращ модел, подходящ за подобен случай и за който ние знаем. Този тип екраниране се използва за такъв тип експерименти и ефекти. Те са описани по много и различни начини от г-н Кеше.Г-н Ighina твърди, че поставянето на слоеве от различни органични и неорганични материали е най-добрия екран, за местата, които ние предпазваме с метални пластини, органичен полистирол, тухли и гипсокартон.
Една от най-трудните части е механизмът, с който да постигнем ротационен пин, водно изолиран така, че да задържим вътре вакуума. Ние направихме това с двойна гумичка, потопена в силиконова грес. За момента ние виждаме, че вакуум от 1/10 Тогг е поддържан твърде добре. Мотора се контролира с прав ток. Контролът върху скоростта на въртене, става чрез сензорите на карта, поставена в компютър.Опитите, които се правят на масата показаха, че перката, която е директно свързана с мотора, може да достигне скорост на въртене от около 4000 оборота за минута. Ние инсталирахме вакуум сензор, за да въведем след това всички постъпващи данни в компютърната карта, за да можем да построим добре дефинирани графики. Първия въпрос, който специалистите бяха приготвили, беше да се направи дефиниране на газовете чрез центруфугиране.На практика, този метод е използван при методите за ураново обогатяване. Уранът в газообразна форма е разделен от неговия изотоп, независимо от разликата в тежестта, която е изключително малка. Ние взехме под внимание, че в нашия случай газовете са различни по тежест и ако водородът е единица, то хелият е 4 пъти по-тежък, неонът е 10 пъти по-тежък, а аргона - 18 пъти по-тежък. Сега, ние знаем от теорията, че центробежната сила е право пропорционална на масата. Точно както е и силата на инерцията, така че простото създаване на центробежна сила, няма да раздели елементите. Всеки може да види този феномен във въртяща се въртележка, където детето седи на седалката и се повдига, въртейки се. Възрастен, който е много по-тежък, се издига на същата височина, въртейки се. Детето е обект на малка центробежна сила, но също има и инерция. Върху възрастния действа по-голяма центробежна сила, но и по-голяма сила на инерцията.Каква е тогава причината тук, за да се постигне разделяне на газовете? Различното им позициониране се дължи основно поради триенето. На практика центробежните сили преодоляват триенето и силата на инерцията.В пред вид на това, че по-голямата маса поражда по-голяма центробежна сила е възможно тази сила да преодолее силата на сцепление между газовете и да се осъществи дефинирането им вътре в реактора.Поради факта, че по-голямата част от околната среда е с голям вискозитет, затова е и възможен да се осъществи феномена на сепарацията. В този момент някои от екипа възразиха с аргумента, че в реактора съществува относително разредена среда, но това възражение беше свързано единствено с нашия път на мислене, защото въпреки всичко, ние сме оставили вътре в "празния" реактор милиарди частици. Но правилния въпрос е по-скоро: какво е нивото дефиниране на газовете, т.е. колко отчетливо и коректно са разделени слоевете между различните елементи? На този въпрос може да бъде отговорено само по експериментален път.

Ние имахме някои съмнения, след като прочетохме последната част от патента на Кеше, в която той съветва напълването на газовете един по един да става като се започне от най-тежкия. Трябваше да направим така, че те да минават през специален канал в централната колона от ротора и този канал да ги изпуска точно в центъра на сферата.Кеше предлага да се въведе най-напред първия газ, който е най-тежък и след това бавно и внимателно останалите по реда на тежеста.Едно от нашите опасения беше това, че ако ние ще смесим газовете предварително и след това ги предоставим вътре като газов микс,, тогава дали центрофугата ще бъде в състояние проведе разделянето , така че да имаме накрая отделни слоеве от газове. Там Кеше остави открит проблема как да смесим газовете. Операцията по въвеждането на газовете един по един в условието на вакуум 1/100000000Torr, е много трудна. Ние трябваше да изчислим вариациите на налягането перфектно и да нагласим много коректно клапана, които ги пропуска газовете.
Много по-лесно за нас е да създадем първоначалното смесване на газовете в необходимите проценти, които могат да бъдат приблизително 20% водород, 15 % хелий, 15 неон и 50% аргон. За да направим това, ние планираме да използваме разграфена малка спринцовка и чрез буталото и да подаваме различните газови обеми вътре в реактора.След това ще настъпи автоматично преместване на част от газовете във вакуума на реактора. Ако буталото на детайлно градуираната спринцовка е издърпано твърде много, ние ще издърпаме излишното с помпата. Полученото по този начин зареждане със сместа, която се надяваме да бъде чиста, е удобно за стартиране, след което се стартира въздействието на центробежните сили върху газовата смес. Реакторът първо трябва да бъде изчистен и обезмаслен с поставянето му под вакуум за известен период от време така, че газовете по вътрешната част на стените му да бъдат напълно извлечени. Тогава ще стартираме ротора внимателно, поставяйки го за определен период на 500 об/мин. След това ще повишаваме скоростта бавно. Нашата идея е вътрешната сфера от водород, която е там, да се йонизира с помощта на 2 електрода, по които пускаме потенциал от няколко волта. Ние ще видим от колко точно волта ще има нужда.

Длъжни сме да обясним, защото е много е важно как ние създадохме въртящите се перки и това, че техните краища трябва да останат вътре във водородното ядро/ядрото на Каролина/.Това е необходимо, защото от това, което ние разбрахме, в слоевете, които на разделят водорода и хелия възниква триене и това триене може да стартира определени неспецифични реакции и непредвидими, неуточнени резултати. Така, ние заключихме, че точно в тези пространства не трябва да има поставени никакви препятствия. Трябва да се отбележи, че също като на снимките на г-н Кеше, роторите следва да достигат размери от 4-5 см в диаметър, в случай , че сме изчислили централната водородна сфера да бъде е поне 8 см. Ние създадохме специална компютърна програма, която да регистрира параметрите на водородното ядро и да ги съпостави процентно към параметрите на всички газове, намиращи се вътре в реактора.

Роторите за тези цели са 3 типа. Първия тип има само само 8 нареза на Braccini. Вторият тип е формиран от цилиндър, състоящ се от 4 до 6 постоянни магнита, ориентирани така, че всичките им северни върхове или всичките южни полюси са насочени в една посока , т.е. или към дъното на или по обратния начин. Третия тип е направен от втория тип, но с една перка извън него. Това е смесица между първия и втория тип.
Перките са направени чрез принтиране на триизмерна пластмаса.Кеше, в едно от многото приложения казва в началото да не се използва въртящо се магнитно поле, създадено от магнити, въпреки че той по рано, в смисъл на хронологически, той достигна до своите заключения, относно реактора именно по този начин.Кеше ни посъветва да не използваме въртящи се магнити в центъра, защото могат да създадат неочаквани гравитационни ефекти, които не са добре контролирани, защото този тип ефекти могат да доведат до разпукване на реактора.Превод: инж.Людмил Кацаров и Миоджералвомбо

източник

ALCYONE
Moderador
Moderador

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 07.10.2012
Localización : Palma de Mallorca

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/

Върнете се в началото Go down

Благодарим Ви за предоставената информация

Писане  hristomitkov on Нед Яну 13, 2013 8:16 am

От известно време следим работата на г-н Кеше и с нетърпение очакваме резултатите от проведените срещи, презентации и експерименти. Лично аз не съм наясно с ядрените технологии, но се старая да предавам информацията до точните хора. Добрата новина е, че въпросните хора вече не са крайно скептични, а напротив - вече проявяват любопитство и интерес към експериментите с плазмата. Надявам се, че скоро ще има повече публикации с резултати от експерименти проведени в България.
С благодарнисти към организаторите и участниците във форума.
Христо
(извинявам се ако публикацията не е поставена в точната тема)
avatar
hristomitkov
banned
banned

Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 02.01.2013
Edad : 34

http://impulsemedia.eu/

Върнете се в началото Go down

Важно видео, което е свързано с технологиите на г-н Кеше

Писане  hristomitkov on Пон Яну 14, 2013 1:58 am

Здравейте,

Попаднах на тази публикация докато разглеждах форума на фондация Кеше. В нея има линк към много добре направена презентация на принципите за гравитационно позициониране и плазма в действие. Въпреки, че видеото не е преведено на български език, може да се добие много ясна представа за работата на плазмените генератори.

Това е преведения пост на потребителя с име ahchoooo от 12.01.2012 г.:

„Един приятел ми изпрати линк на новия документален филм от г-н Дейвид Ла Пойнт (David LaPoint), който предложи нова теория, която е много тясно свързана с теорията и технологиите на г-н Кеше. В много добре направения документален филм, лабораторната му работа ясно демонстрира "гравитационно позициониране" на г-н Кеше, показвайки как всичко се организира във вътрешността на молекула или атом. Лабораторна работа също демонстрира плазма в действие!

Също така, работата му в лабораторни условия може да осигури нови идеи тези от за нас, които се опитват да дублират реактора на г-н Кеше.

Заради патенти му, не мога да намеря копие от него.

Линка в YouTube е: https://www.youtube.com/watch?v=9EPlyiW-xGI“

Важно: Моля споделяте информцията свободно и публикувайте линкове към този форум и форума на фондация Кеше.

Виж Източника


Последната промяна е направена от hristomitkov на Пон Яну 14, 2013 10:01 am; мнението е било променяно общо 1 път
avatar
hristomitkov
banned
banned

Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 02.01.2013
Edad : 34

http://impulsemedia.eu/

Върнете се в началото Go down

Re: ИТАЛИАНСКИТЕ УЧЕНИ ДАВАТ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРОСТРАНСТВЕН РЕАКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА М.Т. КЕШЕ

Писане  ALCYONE on Пон Яну 14, 2013 3:36 am

Благодаря за информацията, аз това видео го бях намерила преди няколко дни във фейсбук в тази група:
https://www.facebook.com/groups/214426352020774/

Бях го сложила в този раздел на нашият форум тук:
http://bgforumkeshe.bulgarianforum.net/t138-topic

Но нямах допълнителната информация, която вие дадохте тук сега с превода от форума на Кеше. Смятам, че това е важно и ценно допълнение. Сега в нашият случай е от особено голямо значение да съберем информацията около Фондация Кеше и техните технологии на едно място в случая в този форум. Целите ми са две:
1. Хората говорещи български език и се интересуват от тази тема да намерят бързо и лесно нужната им информация.
2. Да има едно общо място, където всеки от нас, който иска да допренесе с нещо малко за общото дело.

Благодаря на всички, които се включват тук и поркрепят общата идея.

ALCYONE
Moderador
Moderador

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 07.10.2012
Localización : Palma de Mallorca

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/

Върнете се в началото Go down

Re: ИТАЛИАНСКИТЕ УЧЕНИ ДАВАТ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРОСТРАНСТВЕН РЕАКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА М.Т. КЕШЕ

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите