Опит за обяснение по малкия патент

Go down

Опит за обяснение по малкия патент

Писане  hmilev on Съб Дек 22, 2012 9:36 pm

Описание
Основна идея -производство на енергия чрез получаване плазма (йонизация) на разнородни материали в ядрото на реактора

Преговор от физиката
Йонизация се нарича процесът на образуване на йони от неутрални атоми или молекули, като това е ендотермичен процес.
Йонизационен потенциал на елементите в зависимост от атомния им номер
• Положително зареден йон се образува, когато електронът в атома или молекулата получава достатъчна енергия за преодоляване на потенциалната бариера, равна на йонизационния потенциал).
• отрицателно зареден йон се образува чрез захват на „излишен“ електрон от атома, при това се освобождава енергия.
Плазма е цялостно или частично йонизиран газ с голяма относителна концентрация на йоните, еднаква или почти еднаква за положителните и отрицателните йони, чиято скорост на движение под действието на външно електрическо поле е по-малка от топлинната им скорост на движение.
Създава се при : някои газови разряди,
при електрическа дъга,
електрическа искра и други.
. Характерно свойство на плазмата е възможността в нея да възникват електромагнитни трептения на йоните с много широк честотен спектър — от звукова честота до честоти от
За да може да съществува плазмата, трябва да се поддържа йонизацията.
„електронната плътност“ - броят на свободните електрони на единица обем.
Степента на йонизация на плазмата е процентът на атомите, които са загубили или приели електрони и се контролира предимно от температурата. Дори частично йонизиран газ със само 1% от атомите йонизирани може да има характеристиките на плазма.
се измерва в Келвин или електронволт и е мярка за средната топлинна кинетична енергия на една частица.
„йонната температура“
„електронната температура“.
Температурата контролира степента на йонизация. „гореща“, - почти напълно йонизирана
„студена“, -малък процент (примерно 1%) е йонизирана..
Плазмата е много добър проводник . Плазмен потенциал се нарича усреднената стойност на електрическия потенциал в дадена точка от обема на плазмата.
В най-общия случай, ако в плазмата се внесе някакво тяло, потенциалът му ще бъде по-нисък от плазмения потенциал (поради възникването на т.нар. „слой на Днй“); този потенциал се нарича плаващ потенциал. Поради добрата си електрическа проводимост плазмата се стреми да екранира всички електрически полета. В резултат на това се наблюдава явлението квазинеутралност, т.е. плътността на отрицателните заряди е приблизително равна на плътността на положителните заряди,. Поради добрата проводимост на плазмата е невъзможно разделянето на положителните от отрицателните заряди на разстояния, по-големи от дължината на Днй и за време, по-голямо от периода на плазмените колнния.
Пример за не-квазинеутрална плазма е сноп електрони (например електронният лъч в електронен микроскоп). Плътността на не-квазинеутралната плазма трябва да е много ниска, в противен случай тя бързо се разпада под действие на кулоновото отблъскване.
Обикновената електрическа дъга (също волтова дъга, дъгов разряд) е вид електрически разряд в газове. между два въгленови или графитни електроди. Катодът се нажежава при включване на дъгата и изпуска поток от електрони се удрят по повърхността на анода, температура около 4000 K, а температурата на отрицателния въглен е около 3000 K.
електрическата дъга с висок интензитет. Яркостта на лъчението на дъгата се повишава, електролуминесцентно лъчение на частици, възникващо при термично възбуждане на атомите и молекулите. графитна обвивка и фитил, който се набива или напъхва.кратерът на анода се запълва с пари на редкоземни метали, които влизат в състава на анода, и към топлинното лъчение на кратера се добавя луминесцентното лъчение на тези пари. е изтеглен в областта на по-късовълновите лъчи..
на нискоенергийна ядрена реакция, която генерира големи количества енергия само от няколко грама водород. Познат като "студен синтез", този процес е нещо, от което повечето физици предпочитат да стоят настрана

-
- Устройство
-
1.Реакторна камера

– помества материалите,
– помества плазменото ядро
– помества допълнителната камера
– осигурява вакуумиране
– осигурява подходящ температурен режим

Форма:

сфера

полусфера

обем : от 50 000 cm3 – до нано размери
• стандартна стомана.
• за лампи - стъкло или друг прозрачен материал
• Тегло : 7 кг.
• Обем –кофа за боя 30 л.

Видове реактори:
- Еднокамерни- фиксираниДвукамерни –въртяща се вътрешна камера (центрофугиране с обороти от 300 до 3000)

Смесени – еднокамерни с допълнително внесени метални слоеве в газообразно или течно състояние от Na, K (играещи роля на камера)


2 .Централна колона
16А има различен дизайн в зависимост от типа реактори
- помества централния електрод на върха (емитер), (катод)
- помества магнитния модул ( 2 вида – механичен или електрически)
• С постоянни магнити и механична ротация 300-5000 об. 15F( ел.мотор)
• С електромагнити управлявани с контролер 92 А,B
- помества централния цилиндър за сцинтилационните материали 16Е .15С
– пренася материалите от резервоарите до вътрешността на реактора с инжектиращи канали/ отвори за зареждане на газ в ядрото 16D
- има няколко канала за изпомпване газ и преместването му в различни области на реактора
- електроди за ултравиолетово лъчене в ядрото 17B,C –


Особености:
• Централната колона да може да се демонтира механично с цел профилактика
• Да може да се регулира дълбочината и в реактора

Видове реактори според централната колона:

С една централна колона

С две централни колони


3. Материали: в камерата

• атомен и молекулярен водород (H) (22)
• инертни газове - хелий( He), Ne, Ar, Kr, Xe
• пари на алкални метали (20, 25) и / или течно състояние: Калий (K), натрий ( Na), Stratum (Sr) (т.е. Li, Be, K , Ca, Ti, ... Pt, и т.н.)Металния материал е инжектиран между два слоя инертни газове (т.е. H, He, Ne, Аr) за създаде допълнително магнитно поле (замества двукамерните реактори)

• примеси - (т.е. Li, Be, K, Ca, Ti, ... P
• много лек радиоактивен материал за сцинтилация.
Разположение материалите в ядрото –
Според атомното тегло – по-тежките са в периферията а най-леките са в центъра.4.Спомагателни устройства

Резервоари за материалите15А
Резервоар за изпомпване15Е изходящ
Контролер за създаване въртящо се магнитно поле
Ел. двигател за центрофугиране
Ел. двигател за развъртане магнитите в централната колона
Помпи за впръскване, изпомпване , вакуумиране
15Е турбо молекулярна помпа, газови лагери,
15C сцинтилиращо устройство,
15D – ел.четки,
охладителна система, клапани, помпи, тръби, спирателни кранове, контролни сензори,
ел.двигател 15F, предавки, захранващ източник, електронни компоненти контролери

5.Външна намотка
– сферична намотана около реактора - За преобразуване създаденото ел. магнитно поле на реактора в електричество

Тегло : 7 кг. Обем –кофа за боя 30 л.

5.Действие на системата
Основната идея е да се „ разхлаби” максимално материала в камерата на реактора като се използват долу описаните
Фактори за получаване на плазма:
- сцинтилация (излъчване) от радиоактивни материали за начално стартиране на процеса ( може и без него )
- сили на гравитация (при ротация, центрофугиране с обороти от 300 до 3000)
- сили от магнитно поле – сферично магнитно поле получено от
- постоянни магнити при ротация
- електро магнити управлявани с контролер
- излъчване от електрически разряд – ултравиолетово (подобно на луминисцентните лампи)
- излъчване СВЧ (от лампа на микровълнова фурна)
- - понижено налягане на материята в реактора
. Чрез
центрофугиране – гравитационно влияние и/ или сцинтилация от радиоактивни материали и/ или
облъчване с УВ лъчи от високоволтов разряд и/ или
поставяне в силно въртящо се магнитно поле MF1

понижено налягане
се получава контролируема верига на енергийни трансфери, сцинтилация между слоевете инертни газове , Ne , He и примесите която се прехвърля към водородните атоми .

Пример: от примесите на атома на натрия в реактора, чрез бета разпад (β+ разпад), се получават неон, йони на водорода и се отделят свободни електрони (17A)
От калия се получава аргон и водород и т.н
Започва йонизация на водородните атоми - преодолява се бариерата 1.6 еV за освобождаване електроните които се събират в електронен облак - се появява ядро от плазма – ядрото на Каролина ( кръстено името на съпругата на Кеше). Вследствие на въртящото се магнитно поле MF1 се

създават въртящи се магнитни полета на различните слоеве материя в реактора пораждат полета на слоевете материали MF2 МФ3
и общо въртящо се сферично магнитно поле
.
В намотката около реактора се генерира променлив ток (AC) .

При ротация и регулируема скорост на въртене и ако се използват правилните комбинации от елементите магнитно поле с добавен метален слой (например: елемент натрий между Neon20 и аргон 40, или 41) се предизвиква процес на създаване на магнитно поле, например, атомите на Калия чрез бета разпад водят до създаването на аргон и страничен продукт на сцинтилация на Neon или Аргон което води до йонизация на газовете (т.е. водород), водещи до създаването на свободни електрони за създаване на ток и плазмата в рамките на вътрешната (Caroline)ядро (29)
6. Създаденото магнитно поле (17A) в рамките на Каролин ядро (12, 29) с използване на метални или полу-метален материали под формата на пари или твърдо състояние между различните слоеве на инертните газове вътре в активната зона на материала, води до създаването на магнитни полета, йонизация , е на ротационен принцип в рамките на ядро, - това е самоподдържаща енергийната система на батерията .


Управление процесите в ядрото на реактора - чрез добавяне /извеждане (помпане / изпомпване) на компоненти в реално време

реактори от смесен тип на камерата – еднокамерни с допълнително внесени метални слоеве в газообразно или течно състояние от Na, K (играещи роля на камера). на специална плазма аминокиселини. Облакът на металните пари се формира като тръба (25) и се създава цилиндрично магнитно поле, ( като пашкул) където се обработват материали като аминокиселини .


.
30 [ светлинен микро-плазмен реактор има слой с материали които (18A) светят (18B) или отопляват

Активиране реактора
• ротационната система - на ръка (т.е. натискането на един източник, винтове и др.),
• или магнитно или безжична,
• от интегрални схеми (16в)
• с механизъм при отваряне или
• при счупване на затворен вътрешен контейнер, която държи материали за сцинтилация
35
Модел е с двойна стъклена стена между стъклените слоеве инертен газ - като Neon създаване на светлина или топлина от границата на системата (т.е. IR, синя светлина, нагревателни елементи и др.)
Методи:
• Метод, при който около активната зона на реактора се намотава проводник (35) на повърхността (31) и при въртене на вътрешното ядро (Caroline ядро) води до генериране на променлив ток (AC). Има фиксирана камера, с инертни газове (19,23,24) или други газове или ел. елементи или изотопи или други примеси, налице е водород (H) (22) и течен He. Вътрешната камера има зона на радиоактивни материали които ще провокират сцинтилация(пари, гранули, прах) Примеси: (20, 25) метални елементи в газообразно или течно състояние Калий (K), натрий (Na), Stratum (Sr) да бъдат инжектирани между два слоя инертни газове. При ротация и регулируема скорост на въртене и ако се използват правилните комбинации на елементите - магнитно поле с добавена метален слой (например: елемент натрий между Neon20 и аргон 40, или 41) се предизвиква процес на създаване на магнитно поле, например, атомите на Калия чрез бета разпад водят до създаването на аргон и страничен продукт на сцинтилация на Neon или Аргон което води до йонизация на газовете (т.е. водород), водещи до създаването на свободни електрони за създаване на ток и плазмата в рамките на вътрешната (Caroline)ядро (29). Създаденото магнитно поле (17A) в рамките на Каролин ядро (12, 29) с използване на метални или полу-метален материали под формата на пари или твърдо състояние между различните слоеве на инертните газове вътре в активната зона на материала, води до създаването на магнитни полета, йонизация , е на ротационен принцип в рамките на ядро, - това е самоподдържаща енергийната система на батерията .
• Метод за създаване на магнитни полета в реактора чрез въвеждане по-тежки пари на уран) във формата на плазма (21) да се позиционират, без оглед на атомното тегло между различните слоеве на газ с помощта на изпомпване и въртене на материала в рамките на слоя, и създаването на електромагнитни полета ;
• Метод, при високо равнище на магнитно поле и гравитационните сили при ниски температури в ядрото да се създадат високо мощни лампи ( наводнения светлини), силни магнитни полета, необходими за екраниране, интензивно осветление (18B) и висока отопление (17B);
• Метод, където слоя е тръбен (25), което води до създаването на състоянието за цилиндрично tubical магнитно поле, където материали (като AMINO-киселини ) може да бъде създадена в рамките на вътрешния кухина на тръбата tubical (26) 45 т.е. течни метални елементи.
Прикачени файлове
Описание.doc Същото с илюстрации.You don't have permission to download attachments.(3.2 Mb) Downloaded 20 times

hmilev

Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 17.10.2012

Върнете се в началото Go down

Re: Опит за обяснение по малкия патент

Писане  ALCYONE on Чет Дек 27, 2012 10:25 pm

г-н Христо Милев, ако имате желание и възможност е много добре да преведете статията си на английски и тя да бъде публикувана в сайта на фондация Кеше.Този опит за обяснение е много добър и ние мислим, че с него трябва да бъде запозната не само българската научна общественост, четейки тук, но и международната такава, както и самия М. Кеше, за да може да изкаже и той мнение , ако иска .
Ние смятаме ,че владеете английски, но ако грешим за това, а искате да се публикува на английски, тогава се обадете тук или на пощата на блога за сериозни хора и ще съдействаме по въпроса.
Ние смятаме ,че цялото човечество трябва да бъде в крак с всички идеи и предложения около технологиите на Кеше.Ето този е мотива за това наше преложение към Вас.

ALCYONE
Moderador
Moderador

Mensajes : 226
Fecha de inscripción : 07.10.2012
Localización : Palma de Mallorca

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите